Meniu

6. Vykdomos programos

Ugdymo procesas organizuojamas pagal:

Ugdymo programos, projektai:

  • Nuo 1997 metų dalyvaujame sveikatą stiprinančių mokyklų projekte „Sveika mokykla“.
  • Lopšelio-darželio vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikas darželis“.
  • Vaikų ekologinio ugdymo programa „Mes gamtoje“.
  • Bendruomenės aplinkosauginio ugdymo projektas „Gamtos knygos puslapius atvertus“.
  • Kiti trumpalaikiai ugdymo projektai, programos, akcijos, kuriuos organizuoja įstaigos bendruomenės nariai.
© 2019 mir.lt