Meniu

10. Teikiama pagalba

Įstaigoje dirba logopedė metodininkė Laima Volbikienė, kuri teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų bei konsultaciją tėvams (globėjams), pedagogams.

 

Veikia Vaiko gerovės komisija, kurioje svarstomi vaiko, turinčio kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, specialiosios pagalbos teikimo klausimai.

 

Pirmininkė Rima Piniauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai: logopedė, grupių auklėtojos.
Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Dijana Grigalienė ugdo muzikai gabius vaikus, kurie dalyvauja Šiaulių miesto renginiuose: „Ikimokyklinukų rugsėjis“, „Vaikystės spindulėlis“, Kalėdiniuose renginiuose ir kitose programose.

© 2019 mir.lt