Meniu

11. Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

PRAŠYMAS  Dėl vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių lopšelį-darželį „Bangelė“

Grupes komplektuoja įstaigos vadovas pagal Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų komplektavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016-10-06 sprendimu Nr.T-356 ir 2017-02-23 sprendimu Nr. T-53

 

PRIĖMIMO-Į-PRIEŠMOKYKLINIO-UGDYMO-GRUPES-TVARKOS-APRAŠAS. SPRENDIMAS 2017-02-23  NR. T-53

PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS. SPRENDIMAS 2016-10-16 Nr. T-356

 

Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių m. savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas

 

 

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

 

© 2019 mir.lt