Meniu

15. Finansinės ataskaitos

FINANSINĖS ATASKAITOS:

FINANSINĖS ATASKAITOS 2016 M.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. 1 ketv.

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. II ketvirtis

Tarpinės finansinės ataskaitos 2016 m. III ketvirtis

 

FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 M.

Finansinės ataskaitos 2015 m.

FINANSINĖS ATASKAITOS 2015 1 KETV

TARPINES FINANSINES ATASKAITOS 2015 2 KETV

TARPINES FINANSINES ATASKAITOS 2015 3 KETV

 

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Finansinės būkles ataskaita 2014-09-30

FS 2014 3

 

 

FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 2013 METUS

Finansines bukles ataskaita 2013 m. Veiklos rezultatu ataskaita 2013 m.

Veiklos rezultatu ataskaita 2013 m.

Aiskinamasis rastas 2013 m.

 

 

FINANSAVIMO SUMOS 2012 M. 

FINANSAVIMO SUMOS 2012-09-30

PAAISKINAMASIS RASTAS 2012-09-30

VEIKLOS REZULTATAI 2012 III KETV.

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA, 2012 m. III ketv. 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2012 M. KOVO 31 D. DUOMENIS

FINANSAVIMO SUMOS (2012-01-01 – 2012-03-31)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 2011 M.

 

FINANSAVIMO SUMOS 2011 M. 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2011 M.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (METINĖ) 2011 M.

GRYNOJO TURTO POKYČIO ATASKAITA 2011M.

ATSARGŲ ATASKAITA 2011M.

KITŲ PAJAMŲ ATASKAITA 2011M.

INFORMACIJA APIE VEIKLOS SEGMENTUS 2011M.

TRUMPALAIKĖS MOKĖTINOS SUMOS 2011M.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2011M.

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKÄ–JIMUS 2011M.

METINIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2011M.

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA ( METINĖ ) 2011M.

 

FINANSAVIMO SUMOS 2010 M. 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. RUGSĖJO 30 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

© 2018 mir.lt