Meniu

20. Tarptautiniai projektai

ĮVAIRŪS UGDYMO BŪDAI IR METODAI

ANKSTYVAJAME UGDYME
(Tarptautinis Erasmus+ projektas)

Projekto pradžia – 2017.09.01
Projekto trukmė –
24 mėnesiai
Projekto pabaiga –
2019.08.31

Šiame projekte bendradarbiaus ir gerąja patirtimi dalinsis 5 vaikų darželiai iš:

 • Prancūzijos (MONTESSORI mokymo programą);
 • Italijos (WALDORF mokymo programą);
 • Lenkijos (REGGIO EMILIA mokymo programą);
 • Lietuvos (DIFERENCIJUOTAS UGDYMAS);
 • Turkijos (TECHNOLOGIJŲ INTEGRAVIMĄ UGDYMO PROGRAMOJE).

                             Svarbiausi projekto tikslai:

 • Dalintis gerąja patirtimi;
 • Išanalizuoti ir atlikti vaikų darželių švietimo programų lyginamąją analizę ir kurti multi – ikimokyklinio ugdymo metodologiją;
 • Integruoti gerą praktiką ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese, kuriant geresnes ugdymo įstaigos ugdymo programas.

                             Partnerių susitikimų tikslas – pagerinti mokyklos programų kokybę.

Numatomi susitikimai:

(2018m. vasario mėn.) – į Italiją.

(2018m. gegužės mėn.) – į Lenkiją.

(2018m. spalio mėn.) –  į Lietuvą.

(2019m. vasario mėn.) – į Prancūziją.

(2019m. gegužės mėn.) – į Turkiją.

 • Numatomi 2 tarptautiniai susitikimai. Vienas projekto pradžioje ir vienas pabaigoje.
 • Pirmasis tarptautinis susitikimas Prancūzijoje. (Visi partneriai parengs PPS ir vaizdo įrašus, kuriuose pristatomos jų mokyklos, miestai, šalys ir švietimo sistemos).
 • Antrasis tarptautinis susitikimas gegužės mėn. Turkijoje.

 

PIRMOJO PARTNERIŲ SUSITIKIMO INFORMACIJA. Platesnė informacija čia

 

 

Šiaulių lopšelyje – darželyje „Bangelė“ įgyvendinant tarptautinį „Erasmus +” projektą vyko seminaras  „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybinių nuostatų ugdymas“

 

2018 metais, vasario 6 dieną, Šiaulių lopšelyje – darželyje „Bangelė“ įgyvendinant tarptautinį „Erasmus +” projektą  „Different education methods and techniques in early school education“ vyko psichologės Vyrginijos Servutienės skaitomas seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybinių nuostatų ugdymas“.

Seminaro metu psichologė pasakojo, kad vaikai vertybių mokosi papraščiausiu būdu – tai stebėdami mus, mūsų elgesį, tarpusavio santykius, emocijas  ir aplinką. Kol stebime, ką vaikai daro su savo gyvenimu, jie atidžiai seka, ką mes darome su savaisiais. Psichologė Virginija priminė, kad vaikams reikia skirti laiko, mokėti juos išklausyti, su jais bendrauti. Tik šilti santykiai su vaikais skatins juos perimti teigiamas vertybes. Reikia kalbėtis su vaiku ir ne vieną kartą. Juk visi vaikai yra skirtingi.

Psichologė seminaro dalyviams leido atpažinti ir suvokti asmeninio pavyzdžio kliūtis, projektuojamas į savo vaikus. Ji akcentavo, kad pirmiausia verta patiems tapti tokiais, kokių savybių tikimės iš savo vaikų.

Seminaras visiems buvo prasmingas ir įdomus su vaizdingais pavyzdžiais.

 

 

              Erasmus + tarptautinio projekto  ,,Įvairūs  ugdymo būdai ir metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”   („Different education methods and techniques in early school education“)  partnerių susitikimas  Italijoje.

 

2018  m. kovo  12-19 d. antrasis  Erasmus + tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto  partnerių susitikimas  vyko  Italijoje,  Lanciano miesto  ,,Maria Vittoria“  darželyje.  Į susitikimą atvyko šešių asmenų komandos iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies: Lietuvos, Lenkijos, Prancūzijos, Turkijos.                                   Susitikimo tikslas buvo pristatyti  projekto veiklos plane numatytas  ir  savo ugdymo   įstaigose  vykdytas   veiklas, susipažinti  su  Italijos ikimokyklinio ugdymo įstaiga ir  kitomis tai pačiai švietimo bendruomenei priklausančiomis mokyklomis (pradine ir vidurine mokykla),  šalies  švietimo sistema, kultūra, stebėti praktinį ugdomųjų veiklų  su vaikais  organizavimą, pasidalinti  gerąja pedagoginio darbo patirtimi,  aptarti tolimesnes   projekto veiklas.

Vyko turiningas ir prasmingas darbas, kurio metu susipažinome su darželio bendruomene,  žavėjomės  šiltu ir nuoširdžiu bendravimu, atsidavimu darbui, stebėjome vaikų koncertinį pasirodymą, daugiau sužinojome apie įstaigos tradicijas, papročius.

Labiausiai visus domino darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais.  Darželyje vaikų ugdymas organizuojamas dirbant pagal Valdorfo ugdymo programą. Stebėjome, kaip vaikai įtraukiami į praktinę veiklą, kurią lengvai atlieka stebėdami ir mėgdžiodami suaugusius. Aplinkos kūrimui ir vaikų veiklai naudojamos natūralios medžiagos: medis, molis,  druska, vaškas, gipsas, kriauklės, samanos, vilna ir pan. Vaikai turėjo galimybę išbandyti įvairius darbus, amatus: sodininkystę, maisto gaminimą (tešlos minkymas, duonos kepimas),  žaislų gaminimą,  darbelių iš natūralių siūlų kūrimą,  audimą, nerimą ant pirštukų  ir kita. Išklausėme profesorės  Luisos Torrese paskaitą  „Pedagoginis požiūris Valdorfe darželyje“. Pasisėmėme daug naudingos patirties, kuri labai pravers ugdant vaikus. Keletas Šiaulių lopšelio-darželio pedagogų Valdorfo metodikos elementus kaip eksperimentą pradėjo taikyti  ir savo darbe

Prieš vykdami į partnerių susitikimą Italijoje, kiekviena projekte dalyvaujanti šalis savo ugdymo įstaigose turėjo atlikti užduotį – vaikai kūrė projekto rezultatų knygos logotipą.  Italijoje visi partneriai pristatė geriausią savo įstaigoje sukurtą logotipą. Iš visų pateiktų buvo išrinktas vienas gražiausias, labiausiai projekto idėją atspindintis logotipas, o juo tapo mūsų ugdytinio Dominyko  kūrybinis darbas.

Vizito  metu lankėmės  Lanciano miesto „Eroi Ottobrini“  pradinėje mokykloje  ir „G. Mazzini“  vidurinėje mokykloje,  bendravome su mokiniais, mokytojais, dalyvavome pamokose.  Malonaus priėmimo sulaukėme Lanciano taryboje,  kur išsamiau  susipažinome su šalies švietimo  sistemos ypatumais, dalyvavome  kultūrinėje  ekskursijoje  po Lanciano miestą,  žavėjomis  įspūdingomis senamiesčio gatvelėmis.

Projekto partnerių susitikimą užbaigėme kultūrine programa – ekskursija po Italijos sostinę Romą.  Miestas sužavėjo  didingais pastatais ir turtinga istorine praeitimi.  Aplankėme šv. Petro baziliką Vatikane,   Koliziejų,  didžiausią ir seniausią pasaulyje amfiteatrą,  šventyklą Panteoną,  Kapitolijaus aikštę, Trevvi Neona aikštėje esantį Trevi fontaną,  architektūrinį  ansamblį Romos forumas ir kitas žymias vietas.

Grįžome pakylėti, nusiteikę atsakingai tęsti pradėtą projektinę veiklą. Kitas susitikimas laukia 2018 m.  gegužės mėn. Lenkijoje.

 

 

KonferencijaĮvairūs ugdymo būdai ir metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

lopšelyje-darželyje “Bangelė”

 

Šiaulių lopšelyje-darželyje “Bangelė” įgyvendinant tarptautinį Erasmus + projektą, buvo organizuota gerosios darbo sklaidos konferencija „Įvairūs ugdymo būdai ir metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“. Konferencijos tikslas – Tarptautinio „Erasmus +“ projekto ir  projekto įgyvendinamų veiklų pristatymas aplinkinių švietimo įstaigų pedagogams, darželio bendruomenės nariams.

Konferenciją organizavo auklėtoja D. Kazlauskienė. Ji  pristatė, kaip sekėsi įgyvendinti tarptautinį „Erasmus +”  projektą „ Įvairūs ugdymo būdai ir metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ įstaigoje. Pasidalino vaizdo medžiaga „Geroji patirtis Maria Vittoria  darželyje, Italijoje“.

Konferencijos dalyviai išklausė 10 žodinių pranešimų ir susipažino su stendiniu pranešimu apie Italiją.  Įstaigos pedagogai pasidalino gerąja darbo patirtimi apie Waldorfo, Montesorri, Reggio Emilia pedagogikos elementų integravimą į ugdymo procesą ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. Paruošti lankstinukai: tarptautinis „Erasmus +” projektas  „Įvairūs ugdymo būdai ir metodai ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ ir “Waldorfo pedagogikos principai. Kokie jie?”

Susipažinta ne tik su  l/d „Bangelė“ pedagogų darbo patirtimi, bet ir su užsienio ikimokyklinio ugdymo  institucijų patirtimi (Erasmus + projekto partnerių iš Italijos, Lenkijos, Prancūzijos, Turkijos).

 

 

© 2018 mir.lt