Meniu

3. Struktūra ir kontaktai

 

Įstaigos tipas – lopšelis-darželis

Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Dalia Dambrauskienė

Direktorė Dalia Dambrauskienė

Gyvenimo aprašymas

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 2019

DIREKTORIAUS ATASKAITA 2018 m.

 

Į įstaigą ir iš jos vykti galima 4, 4a, 10 maršrutų autobusais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI:

Direktoriaus

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui

Vyriausiojo buhalterio

Ūkio dalies vedėjo

Raštinės (archyvo) vedėjo

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Logopedo

Socialinio pedagogo

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojo

Auklėtojo padėjėjo

Apskaitininko

Vyriausio virėjo

Virėjo

Pagalbinio darbininko – virtuvės

Darbininko

Valytojo

Kiemsargio

 

© 2020 mir.lt